Historia Sosnowca


wybierz rok

 
0 1105 1228 1241 1280 1307 1326 1335 1340 1345
1361 1379 1386 1390 1397 1400 1420 1434 1443 1466
1487 1500 1502 1528 1537 1543 1573 1581 1582 1590
1620 1628 1630 1640 1646 1650 1651 1655 1661 1666
1690 1694 1700 1701 1706 1707 1711 1713 1724 1725
1726 1727 1736 1740 1744 1746 1762 1778 1790 1791
1792 1795 1799 1802 1806 1807 1812 1813 1814 1815
1816 1817 1820 1822 1824 1825 1826 1828 1829 1830
1831 1832 1833 1835 1836 1838 1840 1841 1842 1845
1846 1847 1848 1850 1851 1852 1853 1856 1857 1858
1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869
1870 1871 1872 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880
1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022


KALENDARIUM 1984 r.
00.00.1984 r.
 • 13-14.I- Odbywa się w Chęcinach wyjazdowe Sympozjum na temat Szkolnych Kół Krajoznawczo Turystycznych miasta Sosnowca. Wśród inicjatorów Sympozjum należy wymienić należy wymienić takie osoby jak: Wojciech Ptak, Roman Gałkowski, Adam Karpiński, Witold Kordeusz,Dariusz Zientara,  Zofia Nawara i Jerzy Zaciera.
 • 23.I- W Sosnowcu rozpatrywany jest pomysł Stworzenia Młodzieżowego Centrum Kultury w Parku Sieleckim.
 • 1.II- W Sosnowcu odbywa się zbiórka pieniędzy na pomnik ku czci poległym za utrwalanie władzy ludowej.
 • 9.II- "Dzień Polityczny " w Sosnowcu, w trakcie którego przedstawiciele Komitetu Miejskiego PZPR odwiedzają zakłady pracy. 
 • 3.III-Umiera Janina Kiepura-Osiecka, śpiewaczka, kuzynka Jana Kiepury, kierowniczka Wydziału Kultury ( 1945), jedna z założycielek Szkoły Muzycznej, dyrektorka Społecznych Ognisk Muzycznych w Zagłębiu.
 • 5.III- Umiera Stanisław Broszkiewicz ( ur. 1926 r.), pisarz, żołnierz AK i Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech. Autor powieści " Taniec kogutów", współpracownik "Trybuny Robotniczej" (pisze felietony jako Mułła Safan - Dułła) i w  "Wiadomościach Zagłębia". Barwna postać miasta.
 • 25.IV- Czyn społeczny młodzieży ZSMP przy porządkowaniu basenu przy ul.1 Maja 21/23 ( na tyłach Sądu).
 • 26.IV- Uroczyste spotkanie z okazji VIII Rocznicy powstania ZSMP połączone z podsumowaniem Plebiscytu Najlepszy Mistrz Nauczyciel i Wychowawca Młodzieży.
 • 30.IV- Delegacje zakładów pracy składały kwiaty pod pomnikiem Czynu Rewolucyjnego.
 • 1.V- Uczestnicy pochodu 1-Majowego składali wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego.
 • 9.V- Delegacje zakładów pracy składają kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności.
 • 15.V- W zakładach pracy odbywają się spotkania konsultacyjne z kandydatami do Rad Narodowych.
 • 25-27.V- Zarząd Miejski ZSMP w Sosnowcu jest organizatorem I Ogólnopolskiego III Miejskiego Rajdu Beskidzkiego Wisła '84. W klasyfikacji generalnej I miejsce w Rajdzie zdobyła drużyna FMG Niwka.
 • 14.VI-Prezes Oddziału PTTK Wojciech Ptak przeprowadza pierwsze rozmowy ze Zbigniewem Jaskiernią na temat wykonania w "Sostalu" płyty pamiątkowej ku czci Aleksandra Janowskiego.
 • 17.VI- Wybory do Rady Narodowej w Sosnowcu
 • 25.VI- Generał Wojciech Jaruzelski, prezes Rady Ministrów odwiedza Zakład Mleczarski na Dańdówce i Zakłady "Politex".
 • 28.VI- Inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej kadencji 1984-1988 w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.
 • 8.VII- Powstają mury kościoła pw Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu-Środuli.
 • 19.VII- Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, Miejska Rada Narodowa i Urząd Miejski w Sosnowcu są organizatorami uroczystej Sesji MRN z okazji 40-lecia Polski Ludowej w Domu Kultury Metalowiec.
 • 22.VII- Obchody 40 lecia PRL w Sosnowcu.
 • 1.X- Powstaje Komtet Obrony Kraju. Przewodniczącym jest Mirosław Bubel. Członkami Prezydium są miedzy innymi Eugeniusz Januła i Ryszard Zając późniejsi posłowie na Sejm RP.
 • 2.X- Pierwsze robocze posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej w Sosnowcu kadencji 1984-1988.
 • 11.XI- Obchody 66 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 • 20.XI-Trwają prace przy uruchomieniu Izby Tradycji Ruchu Młodzieżowego przy ZM ZSMP w Sosnowcu.
 • 21.XI- Po raz pierwszy w "Sostalu" dokonano wytopu żeliwa wysokostopowego.
 • 24.XI-Na budynku Dworca PKP w Sosnowcu odsłonięto tablicę poświęconą Aleksandrowi Janowskiemu w 40 rocznicę śmierci.Odsłonięcia dokonał Prezes ZG PTTK Andrzej Gordon, w towarzystwie Przew. MRN Kazimierza Kozłowskiego, V-ce Prezydenta Miasta Mieczysława Kleca.Przemówienie wygłosił Prezes O/PTTK Sosnowiec Wojciech Ptak. Następnie uroczystości odbyły się w LO im. B. Prusa, gdzie odznaczono Szkolne Koło SKKT Złotą Odznaką Honorową PTTK.Odsłonięta tablica wykonana została w "Sostalu".
 • 29.XI- Podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła Przewodników PTTK w Sosnowcu Prezesem został wybrany ponownie Bronisław Błażejewski, V-ce Prezesami: Zbigniew Jaskiernia i Jerzy Nowak.
 • 1.XII- Jubileusz 75 lecia "Sostalu". Uroczystości odbyły się w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.
 • 12.XII-IV Miejska Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZSMP w Sosnowcu.Przewodniczącym Rady Miejskiej ZSMP zostaje wybrany Ryszard Przybek. Wśród gości Konferencji byli: V-ce Przew. ZW ZSMP w Katowicach Zbigniew Porębski, I Sekretarz KM PZPR Józef Lupa, Sekretarz KM PZPR Tomasz Bańbuła, Prezydent Miasta Bolesław Jurkowski, Przew. MRN Kazimierz Kozłowski, Przew. PRON Danuta Ples- Krzetowska. Na V-ce Przew. ZM ZSMP wybrano: Zbigniewa Zawiłę i Barbarę Madej.
 • Uruchomiono filię biblioteki przy ul.Mielczarskiego (dzisiaj ul. Będzińska).