Historia Sosnowca


wybierz rok

 
0 1105 1228 1241 1280 1307 1326 1335 1340 1345
1361 1379 1386 1390 1397 1400 1420 1434 1443 1466
1487 1500 1502 1528 1537 1543 1573 1581 1582 1590
1620 1628 1630 1640 1646 1650 1651 1655 1661 1666
1690 1694 1700 1701 1706 1707 1711 1713 1724 1725
1726 1727 1736 1740 1744 1746 1762 1778 1790 1791
1792 1795 1799 1802 1806 1807 1812 1813 1814 1815
1816 1817 1820 1822 1824 1825 1826 1828 1829 1830
1831 1832 1833 1835 1836 1838 1840 1841 1842 1845
1846 1847 1848 1850 1851 1852 1853 1856 1857 1858
1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869
1870 1871 1872 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880
1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022


KALENDARIUM 1942 r.
00.00.1942 r.
 • II - Przybywają do Sosnowca członkowie Grupy Inicjatywnej- Roman Śliwa oraz Anastazy Kowalczyk i tworzą zagłębiowski okręg PPR (Polska Partia Robotnicza) z Antonim Stolarskim jako sekretarzem.
 • III- W żydowskie święto Purim hitlerowcy powiesili publicznie w ogródku przy ul. Modrzejowskiej, przy "kamiennym domu"-obecnie Kino "Helios", dwóch Żydów. Niedługo później w tym samym miejscu Niemcy powiesili czterech Żydów. ( Na budynku Kina "Helios"- znajduje się tablica upamiętniająca te fakty).
 • 18.III- W niemieckim obozie koncentracyjnym zmarl Marian Kantor- Mirski, wybitny badacz historii Zagłębia.
 • 27.III- Biskup częstochowski Teodor Kubina przeznacza kościół św. Tomasza na Pogoni dla duszpasterstwa katolików narodowości niemieckiej. Zgodnie z niemieckimi zarządzeniami Polacy nie mogli brać udziału w nabożeństwach dla Niemców i odwrotnie.
 • IV- Sformowano sztab Okręgowy Gwardii Ludowej PPR.
 • 28.IV- Niemcy aresztowali ostatnią grupę działaczy Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR. Konfidentem byl przedwojenny komunista Bolesław Majder. "Wsypał" ponad 250 osób- komunistów i socjalistów. Zastrzelony został później z rozkazu Stafena Franciszoka (PPR).
 • IV- Okupanci tworzą przy kopalni Kazimierz -Juliusz obóz dla 400 jeńców angielskich zabranych do niewoli podczas walk na Krecie i w Grecji. Jeńcy pracują w kopalni. Mają bardzo dobre kontakty z miejscową ludnością.
 • 27/28.V- Gestapo, na skutek zdrady konfidentów, masowo aresztuje czołowych działaczy Armii Krajowej.
 • VI- W Auschwitz zostaje rozstrzelany Franciszek Brzozowski ( ur 1914), harcerz z Niwki, uczestnik kampanii wrześniowej.
 • 4.VII- Siostry Bronisława i Zofia Binkówne działające w ZWZ zostają aresztowane i rozstrzelane przez Niemców. Razem z nimi Włodzimierz Czapski, komendant ZWZ w Sosnowcu.
 • 10.VII- Maria Krauze ( ur. 1918/, harcerka, studentka, łączniczka ZWZ-AK w Sosnowcu, umiera w sosnowieckim szpitalu, postrzelona podczas próby ucieczki przy aresztowaniu.
 • 12.V- Transport 1500 Żydów ( zwłaszcza mieszkających przy ul. Modrzejowskiej, Dekerta i Targowej) zostaje wysłany na zagładę do Auschwitz.
 • VI- W drugiej połowie miesiąca do Auschwitz na zagładę Niemcy wysłali transport 200 Żydów, głównie biedotę mieszkającą przy ul. Pańskiej ( dzisiaj Rozwojowa), Ostrogórskiej oraz chorych ze szpitala.
 • 28.VII- Bronisław Opiłko, kolejarz z Sosnowca, członek Orła Białego i ZWZ, zostaje ścięty na gilotynie w więzieniu w Katowicach.
 • 12.VIII- Na boisko sportowe Unii przy Al. Mireckiego ( dzisiaj stadion im. Jana Ciszewskiego ) stawiło się 26 000 sosnowieckich Żydów wezwanych przez Niemców i Gminę Żydowską. Po trwającej kilka dni okrutnej selekcji, 8000 Żydów wywieziono na zagładę do obozu koncentracyjnego Auschwitz.
 • 22.VIII- W Auschwitz ginie Józef Kula ( ur. 1911) robotnik z Sosnowca, działacz KZMP i Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR.
 • 26.VIII- Michalina Konieczna, działaczka PPS, kurierka inspektoratu sosnowieckiego AK ( Armia Krajowa) zostaje ścięta na gilotynie.
 • IX- W mieszkaniu Stanisława Wiltosińskiego w Kazimierzu utworzona zostaje komórka PPR.
 • Jesień- Niemcy tworzą w Kazimierzu ( ul. Nowa i Fredry) getto dla Żydów. Zostało zlikwidowane jesienią 1943 roku.
 • X- Sosnowieccy Żydzi otrzymują odezwy , przygotowane przez żydowskie podziemie, w któryc nawoływano ich do oporu przeciw władzom hitlerowskim i gminie.
 • X- Niemcy organizują getto żydowskie w dzielnicy Środula. Wysiedlają stamtąd do innych dzielnic 15 tys. ludzi, którzy obejmują lokale opuszczone przez żydowskich mieszkańców.
 • X- Niemcy sprowadzają 15 robotników z Francji do pracy w walcowni Hrabia Renard ( dzisiaj Arcelor Mittal). W następnym roku Francuzów jest już 360.
 • 6.XI- Pruski Urząd Powierniczy "Ost" przekazuje niemieckiemu koncernowi państwemu "Preussag" zarządzanie kopalniami sosnowieckimi.
 • XII- Z obozu w Łambinowicach zostaje przywiezionych 235 angielskich jeńców do pracy w kopalni Renard.
 • Józef Ciepły ( urzędnik magistratu) zostaje aresztowany i stracony. Działał w konspiracji.
 • Proboszcz B. Magotta buduje w Klimontowie nową kaplicę z muru pruskiego. Rozebrana została w 1958 roku.
 • W Warszawie zostaje stracona, w wieku 20 lat, Edzia Pesachson- członkini sosnowieckiej grupy konspiracyjnej Haszomre Hacair.
 • Do 1945 roku Richard Czechowski wydaje " Dziennik ogłoszeń dla ludności polskiej powiatu Sosnowitz" ( Sosnowiec).
 • Do 1944 roku ukazuje się czasopismo PPR " Trybuna Wolności".