Historia Sosnowca


wybierz rok

 
0 1105 1228 1241 1280 1307 1326 1335 1340 1345
1361 1379 1386 1390 1397 1400 1420 1434 1443 1466
1487 1500 1502 1528 1537 1543 1573 1581 1582 1590
1620 1628 1630 1640 1646 1650 1651 1655 1661 1666
1690 1694 1700 1701 1706 1707 1711 1713 1724 1725
1726 1727 1736 1740 1744 1746 1762 1778 1790 1791
1792 1795 1799 1802 1806 1807 1812 1813 1814 1815
1816 1817 1820 1822 1824 1825 1826 1828 1829 1830
1831 1832 1833 1835 1836 1838 1840 1841 1842 1845
1846 1847 1848 1850 1851 1852 1853 1856 1857 1858
1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869
1870 1871 1872 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880
1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022


KALENDARIUM 1982 r.
00.00.1982 r.
 • I-Powstaje Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. w tej podziemnej strukturze działają z Sosnowca: Wojciech Bącler i Andrzej Chojnacki. 
 • 6.I - Plenum ZM ZSMP w Sosnowcu powołało nowych v-ce przewodniczących. W miejsce Marka Szewczyka powołano Jerzego Frasa, w miejsce Horodeckiego powołano Zygmunta Szycha. 
 • 8.I- Odwołano z funkcji I Sekretarza KW PZPR  w Katowicach Andrzeja Żabińskiego.
 • 12.I- Zmiany w Oddziale PTTK w Sosnowcu. Prezes Wojciech Ptak odchodzi do pracy w Urzędzie Miejskim. Wprowdzono funkcję urzędującego sekretarza. Dotychczasowym sekretarzem był Zbigniew Jaskiernia.
 • 14.I- Młodzież ZSMP w Sosnowcu zbiera pieniądze na powodzian z Polski centralnej.
 • 18.I-Mieszkańcy Sosnowca otrzymują paczki, które dotarły do naszego miasta z Bułgarii.
 • 22.I- Dyrektorzy zakładów zmilitaryzowanych w Sosnowcu używają tytułu dowódca brygady.
 • 27.I-W Teatrze Zagłębia w Sosnowcu uroczysta Akademia z okazji 37 rocznicy wyzwolenia Sosnowca.
 • 30.I-Umiera były I Sekretarz KW PZPR Zdzisław Grudzień.
 • 19.II- Ukonstytuował się Obywatelski Komitet Ocalenia Narodowego w Sosnowcu. Przewodniczącą zostaje Danuta Ples-Krzętowska. Sekretarze: Bogusław Blicharski, Danuta Lipiec, Bolesław Stoszek.
 • 24.II- W Sosnowcu gości V-ce Przew.ZG ZSMP Jarosław Klima. W Klubie "Gwarek" na Niwce spotkał się z delegatami na Konferencję Wojewódzką ZSMP.
 • 1.III.1982-31.XII.1988-Prezydentem Sosnowca jest Bolesław Jurkowski.
 • 13.III- W Katowicach odbywa się III Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZSMP. Przewodniczący ZM ZSMP w Sosnowcu Michał Kręcisz bez powodzenia kandyduje na funkcję V-ce Przew. ZW ZSMP.
 • 31.III- W związku z procesem beatyfikacyjnym następuje komisyjna ekshumacja szczątków Matki Teresy Kierocinskiej na cmentarzu przy ul.Smutnej i umieszczenie ich w krypcie kaplicy zakonnej przy ul. Borowskiego ( dzisiaj M.T.Kierocińskiej).
 • IV- Rozpoczyna działalność "Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Górniczego".
 • 30.IV- Pod Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego delegacje zakładów pracy złożyły kwiaty.
 • 1.V- Pod Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego w Sosnowcu odsłonięto płytę poświęconą 100-leciu Ruchu Robotniczego.
 • 7.V- Huta Buczka obchodzi swoje 100-lecie. Z tej okazji odbyło się odsłonięcie tablicy ufundowanej przez młodzież ZSMP Huty Buczka. Na uroczystości dotarł Sekretarz ZG ZSMP Jerzy Rasilewicz. Dodatkowo zorganizowano ciekawą wystawę.
 • 22-23.V- Zarząd Miejski ZSMP w Sosnowcu był organizatorem I Wiosennego Złazu Górskiego. Rajd przebiegał po trasach Beskidu Śląskiego. Puchar Przew. ZM ZSMP Sosnowca zdobyła ekipa rajdowa Huty Buczek.
 • 28.V- Znany trener sosnowiecki Tadeusz Maślak wyróżniony nagrodą dziesiątki najlepszych trenerów. Podsumowanie Plebiscytu odbyło się w Warszawie.
 • 3.VI-Miejski Finał Zawodów w tenisie stołowym. Finał odbył się w KWK "Sosnowiec".
 • 21.VI- W Szopienicach odbyło się spotkanie z Ministrem Hutnictwa Szałajdą, związane ze zbliżającym się Plenum KC PZPR poświęconym sprawom młodzieży.
 • 24.VI- W Sosnowcu odbywa się podsumowanie Plebiscytu Najlepszy Mistrz Nauczyciel i Wychowaca Mlodzieży.
 • 29.VI- W Sosnowcu odbywa się Plenum KM PZPR poświęcone sprawom młodzieży.Nie uzyskała poparcia propozycja tworzenia Towarzystwa Przyjaciół ZSMP.
 • 30.VI- Odbyło się IV Plenum ZW ZSMP w Katowicach z tematem wiodącym "Wdrażanie reformy i udział młodych Polaków w tym procesie". W Plenum wziął udział Sekretarz ZG ZSMP Jerzy Rasilewicz i Kierownik Wydziału Młodzieży Robotniczej ZG Jerzy Wałaziński.
 • VII- W Polsce powołano dwa nowe ciała: Trybunał Stanu- Przew. Wlodzimierz Berutowicz, Rada Społeczno-Gospodarcza-Przew. Jan Szczepański.
 • VII- Redaktorem "Wiadomości Zagłębia" jest Stanisław Waliński
 • 15.VII- Rozpoczęło się IX Plenum KC PZPR poświęcone sprawom młodzieży.
 • 21.VII- W Sosnowcu delegacje zakładów pracy złożyły kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności.
 • 25.VIII- Na Plenum ZM ZSMP w Sosnowcu zrezygnował z funcji V-ce Przew. Marek Ślęzak, a na jego miejsce powołno Ryszarda Zająca.
 • IX-Redaktorem Naczelnym "Wiadomości Zagłębia" jest Andrzej Osajda.
 • 1.IX- Umiera Władysław Gomułka, były I Sekretarz KC PZPR.
 • X-Józef Lupa jest I Sekreatrzem KM PZPR w Sosnowcu.
 • 5.X- W rozgrywkach piłkarskich o Puchar Przew. ZG ZSMP-  Sosnowiec wygrał rozgrywki strefowe w Opolu i w połfinale zagra w Gorzowie Wielkopolskim.
 • 13.IX- Drużyna piłkarska Sosnowca wygrywa w półfinale rozgrywek o Puchar Przew. ZG ZSMP w Gorzowie, i w finale zagra w Pucku w dniach 17-19.IX.1982.
 • 21.IX- Michał Kręcisz odchodzi z funkcji Przew. ZM ZSMP w Sownowcu ( funkcję te pełnił ok. 10 miesięcy). Na jego miejsce przychodzi Janusz Szymczyk -Przew.ZZ ZSMP Huty Buczka.
 • 2.X- I Mistrzostwa ZSMP w Strzelaniu- w Dąbrowie Górniczej.
 • X- Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON)- powstaje w Polsce.
 • 8.X- Na posiedzeniu Sejmu uchwalono ustawę o ruchu związkowym. Tym samym przestały istnieć związki: "Solidarność", "Solidarność Rolników Indywidualych", związki branżowe itp.
 • 12.X-Na KWK "Sosnowiec" jeden z górników wszedł na wieżę wyciągową i zamocował flagę "Solidarności". Interweniowały oddziały ZOMO. Był to protest przeciwko delegalizacji "Solidarności".
 • 6.XI- W Sosnowcu odbywa się I Bieg Wojewódzki z okazji 65 lecia Rewolucji Październikowej. Trasa wiodła z Parku Sieleckiego do Zagórza i do Parku. Trasa liczyła ok. 7 km. Startowało 114 uczestników. Najstarszy uczestnik urodzony był w 1908 roku.
 • 12.XI- Zmarł Jan Ciszewski, znany komentator sportowy pochodzący z Sosnowca.
 • XI- ZM ZSMP w Sosnowcu jest organizatorem zlotów młodzieży w Oświęcimiu i Poroninie.
 • 24.XI- Rada Naczelna PRON wystąpiła do Sejmu o zawieszenie Stanu Wojennego.
 • 25.11-W Rejonowym Uniwersytecie Robotniczym w Sosnowcu odbyło się spotkanie z działaczami PRON: Mieczysławem Zelikiem i Bogusławem Blicharskim.
 • 3.XII- Zarejestrowany zostaje Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Kopalni "Niwka-Modrzejów". Należy do niego 10% załogi.
 • Zawiązuje się Terenowy Komitet Obrony Praw Dziecka z przewodnoczącą Anną Zielińską.
 • Grupa działaczy nielegalnej "Solidarności" przeprowadza akcje ulotkowe w Zagłębiu. Należą do niej: Marek Prygiel, Piotr Dramowicz, Jan Romański, Sławomir Machara, Eberhard Pampuch, Jan Żegliński. Grupa wydaje gazetkę "Orła wrona nie pokona".
 • Działacze nielegalnej "Solidarności" związani z kościołem WNMP: Marian Wroniecki, Krzysztof Bijak, Józef Kubik, Czesław Reńczuk, Zdzisław Sadowski, Halina Koniarska, państwo Średniewscy, Stanisław Bryła, Mirosław Kot, Daniel Podrzycki, Tadeusz Gądek; kolportują książki i rozprowadzają ulotki.
 • 30/31.XII- Zawieszenie Stanu Wojennego.