Historia Sosnowca


wybierz rok

 
0 1105 1228 1241 1280 1307 1326 1335 1340 1345
1361 1379 1386 1390 1397 1400 1420 1434 1443 1466
1487 1500 1502 1528 1537 1543 1573 1581 1582 1590
1620 1628 1630 1640 1646 1650 1651 1655 1661 1666
1690 1694 1700 1701 1706 1707 1711 1713 1724 1725
1726 1727 1736 1740 1744 1746 1762 1778 1790 1791
1792 1795 1799 1802 1806 1807 1812 1813 1814 1815
1816 1817 1820 1822 1824 1825 1826 1828 1829 1830
1831 1832 1833 1835 1836 1838 1840 1841 1842 1845
1846 1847 1848 1850 1851 1852 1853 1856 1857 1858
1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869
1870 1871 1872 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880
1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022


KALENDARIUM 1943 r.
00.00.1943 r.
 • 22.I- W rodzinie majstra z huty Katarzyna , w domu przy Placu Kościuszki, urodził się Ireneusz Sekuła. Magister psychologii, doktor nauk politycznych, był prezesem ZUS (1983-88), wicepremierem (1988-89/, prezesem GUC (1993-95), działaczem PZPR, SdRP i SLD, posłem na Sejm X, I i II kadencji.
 • II- Cwi Duński- przywódca podziemnej organizacji " Haszomer Hacair" zostaje aresztowany przez Niemców, podczas obławy przy ul. Czystej i Sadowej. Niemcy zamordowali go w 1943 roku w katowickim więzieniu.
 • II-Obwód sosnowiecki AK liczy 5 oficerów, 109 podoficerów i 214 szeregowców.
 • 11/12.II- Niemcy aresztują 100 członków PPR na skutek zdrady Bolesława Majdera. Pod koniec wojny PPR, mimo aresztowań, liczyła w Sosnowcu 200 członków.
 • III-Na polecenie władz zwierzchnich wiosną 1943 roku zagłębiowska GL PPS stanęła przed decyzją włączenia swych oddziałów do Armii Krajowej. Współpraca z AK była nieco na innych warunkach niż w Guberni. Uzyskano bowiem pełną autonomię polityczną i wojskowo-organizacyjną, a wspólne kierownictwo miało funkcjonować tylko w przypadku wybuchu powstania narodowego. W wyniku porozumienia oddziały GL WRN miały podlegać tylko okręgowemu komendantowi AK.
 • 15.III- Niemcy zakończyli przesiedlanie Żydów do getta na Środuli. Nie mogli wychodzić do miasta bez przepustki.
 • 14.IV- Ignacy Kalaga ("Sewer") zostaje zamordowany w Auschwitz, Urodzony 13.VII.1983 w Zagórzu, był działaczem SDKPiL, KPP, więźniem Berezy, posłem na Sejm.
 • V- Inspektorem sosnowieckim AK zostaje Stefan Nowocień ("Prawdzic"). Po jego aresztowaniu 7.XII funkcję przejmuje Lucjan Tajchman ("Wirt").
 • 7.V- GL PPS zastrzeliła przy ul. Suchej agenta Gestapo, Witkowskiego.
 • 16.V- GL PPS zastrzeliła przed kopalnią Milowice niemieckiego agenta , Pytlarza.
 • V- Stefan  Żydaczewski ( ur. 1903) harcerz z Sosnowca, ginie w Auschwitz.
 • 1.VI- Mjr Roman Kałuziński, Inspektor Sosnowiecki AK, zostaje zozstrzelany w Auschwitz.
 • 2.VI- W Auchwitz ginie Józef Nowak ("Stary"), urodzony w 1884 r, robotnik walcowni Hrabia Renard, działacz KPP i Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR.
 • 30.VII- Oddział GL PPS rekwiruje kwotę 172 tys marek przewożoną do kopalni Renard. Gestapo schwytało ( 14.VIII) i zamordowało uczestników akcji - Andrzeja Lassotę.
 • 1-6.VIII- Niemcy zastrzelili i powiesili 600 Żydów podczas likwidacji getta na Środuli. Około 10 tys. wywieziono do komór gazowych w Auschwitz.
 • 3.VIII- Poległ w walczącym getcie sosnowieckim Azriel Kożuch, przywódca żydowskiej konspiracji. Tam także poległ jego brat Bencyjon.
 • 7.VIII- W mieście słychać strzały dobiegajkące z getta na Środuli.
 • VIII- Przyjeżdża wysłannik KC PPR- Stefan Franciszok, który powołuje nowy Komitet Okręgowy z sekretarzem Eugeniuszem Podlewskim.
 • 10.X- Sosnowiec zamieszkuje 99 846 osób, 3537 podpisało volkslistę, 1880 to przesiedleńcy niemieccy.
 • 12.X- W Auschwitz ginie Wacław Kamiński ( ur 1899 ) robotnik walcowni Hrabia Renard. Był działaczem KPP i PPR.
 • 25.X- GL PPS zastrzeliła na ul. Płockiej majora SS.
 • 29.XI- W Auschwitz ginie Stanisław Martinus ( ur. 1913) sosnowiczanin, działacz KPP. W jego mieszkaniu odbywały się zebrania PPR.
 • 1.XII- Połykając cjanek potasu popełnia samobójstwo komunista Anastazy Kowalczyk ( ur. 16.IV.1908), aresztowany przez Niemców.
 • 13.XII- Gestapo aresztuje Stefana Nowocienia, sosnowieckiego inspektora AK. Został zamordowany podczas śledztwa w celi siedziby "Kripo" w Sosnowcu.
 • W Auschwitz ginie Jan Solarski ( ur. 1905), robotnik fabryki Huldczyński ( dzisiaj Buczek), działacz KPP i Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR i PPR.
 • Gestapo morduje Bogdana Gruszczyńskiego, działacza PPR.
 • Władysława Hałowa, nauczycielka, działaczka ZWZ-AK, zostaje ścięta na gilotynie w Katowicach, za pomoc udzielaną żołnierzom radzieckim.
 • Okupanci odtapiają kopalnię Mortimer, która zyskuje nazwę Bismarck III.
 • Wybucha epidemia duru brzusznego.
 • Matka Teresa Kierocińska tworzy w swoim zgromadzeniu zakonnym nieformalny dom dziecka, przechowując z narażeniem życia dzieci żydowskie.
 • W Auschwitz ginie Antoni Stolarski ( urodzony w 1909) w Sosnowcu, działacz KPP, sekretarz komitetu Okręgowego PPR.
 • W Auschwitz ginie Stefan Bielecki ( ur. 6.VII.1906) w Sosnowcu, pracownik fabryki Huldczyński ( dzisiaj Buczek), działacz KPP, Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR i PPR. Redagował "Trybunę Zagłębia".