Ludzie - Sport
Baczyński Leszek - piłkarz, trener, działacz sportowy
Bazan Roman- piłkarz
Bernat Adam- hokeista, działacz sportowyhy
Bil Andrzej- trener szabli
Bosek Ryszard - siatkarz
Bronisz Agnieszka-lekkoatletka, kulomiotka i dyskobolka
Bujak Eugenia- uprawia kolarstwo szosowe i torowe
Cebula Ewald- piłkarz, trener
Chłosta Leszek- florecista, szablista, trener
Cholewa Marek- hokeista
Cieślar Zuzanna - szablistka
Ciszek Antoni-piłkarz
Czajkowska- Rawska Krystyna- siatkarka, trenerka
Czekalski Stanisław- działacz turystyczny
Czerwiec Ryszard- piłkarz
Dadzibug Eugeniusz- karateka, trener
Dadzibug Małgorzata- karateka
Dobrowolski Witold- sprawozdawca sportowy
Dominik Grzegorz- szablista, trener
Dudek Witold- trener, działacz sportowy
Dudek Włodzimierz- piłkarz, trener
Dziurowicz Aleksander- piłkarz
Foryś Ryszard- hokeista, bramkarz
Fulczyk Alojzy-piłkarz
Gałeczka Józef-piłkarz
Gawłowski Wiesław- siatkarz
Godlewska Grażyna- siatkarka
Górak Jerzy- trener hokeja na lodzie
Granecki Jan- sędzia piłkarski, piłkarz
Hałasik Piotr- działacz sportowy
Jajszczok Konrad- hokeista
Jarosik Andrzej-piłkarz
Jędras Marek - piłkarz
Jobczyk Wiesław- hokeista
Kabaciński Jacek- lekkoatleta
Kazimierczak - Skorek Halina- siatkarka
Kieca Mariusz- hokeista, bramkarz
Klocek Stanisław- hokeista
Koniusz Jarosław- szablista, trener
Koniusz Krzysztof- szablista, trener
Koniusz Marcin- szablista
Kopeć Józef- trener
Kowalczyk Józef- piłkarz
Krasiński Zygmunt- piłkarz
Krawiarz Ryszard - piłkarz
Kucia Stefan - działacz sportowy i samorządowy
Leszczyński Jan- piłkarz
Mach Karel - trener hokejowy, hokeista
Machnik Józef- piłkarz, bramkarz
Majewski Witold- piłkarz, trener
Marcińczak Marek - hokeista
Masłoń Marian- piłkarz
Maszczyk Janusz- koszykarz, piłkarz ręczny, trener
Maślak Tadeusz- piłkarz, hokeista, trener
Mazur Włodzimierz-piłkarz
Mentel Stanisław- wyciskanie sztangi
Modnicka Bożena- siatkarka
Morawiecki Jarosław- hokeista
Musiał Roman- piłkarz, trener
Myga Zbigniew- piłkarz, trener
Niewiarowski Witold- działacz sportowy
Nowak Andrzej- hokeista
Ociepka Wiesław- działacz sportowy, działacz młodzieżowy i partyjny
Okrajek Jan - hokeista, działacz sportowy
Olszewski Włodzimierz- hokeista, bramkarz
Patoła Jerzy- piłkarz, bramkarz
Pawłowski Jerzy - trener i zawodnik hokeja na lodzie
Petrol Jerzy- działacz sportowy
Piłka nożna w Sosnowcu- literatura
Podraza Cezary- kick- bokser
Podsiadło Krzysztof- hokeista
Półtorak Irena- działacz sportowy, trener
Puda Marta- szablistka
Pytel Henryk- hokeista
Rak Beata- działacz sportowy
Regulewski Tomasz- szablista
Rodzoń Jan- działacz sportowy
Rudy Wojciech- piłkarz, sędzia piłkarski
Ryba Marian-działacz sportowy, generał brygady
Sadalski Włodzimierz- siatkarz
Siech Władysław- piłkarz, trener
Skórski Augustyn- hokeista
Skubiszewski Damian- szablista
Służałek Tomasz- trener koszykówki
Sport w Sosnowcu- największe osiągnięcia w dyscyplinach drużynowych
Strzałkowski Roman- piłkarz
Strzelecki Andrzej- hokeista
Strzelecki Franciszek- hokeista, tenisista
Szafirski Ryszard- himalaista, alpinista, taternik
Szmidt Eugeniusz- piłkarz
Szmidt Kazimierz- piłkarz i trener
Sznajder Rafał- szablista, sędzia
Szot Jan- działacz sportowy, animator kultury
Szrubarczyk Arkadiusz- trener, pracownik MOSiR
Szyguła Witold- bramkarz
Śpiewak Włodzimierz- piłkarz, trener
Średnicki Henryk- bokser
Świątek Andrzej - hokeista
Tochel Krzysztof- piłkarz, trener
Tokarz Leszek- hokeista
Tokarz Wiesław- hokeista
Torbus Waldemar- trener
Tyc Wojciech- piłkarz
Urban Jan- piłkarz, trener
Uznański Czesław- piłkarz, trener
Wardach Henryk- koszykarz, trener
Wątor Krzysztof- szablista, trener szabli
Wątor Marta- szablistka
Wieczorek Maurycy- działacz sportowy
Wieczorek Teodor- piłkarz, trener
Wilamowski Longin - działacz sportowy
Wnuk Tadeusz- działacz sportowy, samorządowiec
Woźniak Artur- piłkarz i trener piłkarski
Wspaniały Waldemar- siatkarz, trener
Wszołek Franciszek- działacz sportowy, były wiceminister górnictwa i energetyki
Wudczewski Jerzy- działacz sportowy, pedagog
Zabawa Andrzej- hokeista
Zajączkowski Janusz- działacz sportowy
Zarzycki Zbigniew- siatkarz
Zawadzki Janusz- hokeista
Ząbczyński Jan- piłkarz, trener
Ziółko Henryk- działacz sportowy
Zmarzlik Jerzy- dziennikarz sportowy