Ludzie - KulturaKostro Tomasz- dziennikarz
Urodzony w 1947 r. w Chorzowie- dziennikarz. Jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Łódzkim (1971 r.), oraz podyplomowych dziennikarskich (1982r.). Od 1965 r. mieszka w Sosnowcu. Po studiach pracował w branżowej prasie hutniczej. Następnie był dziennikarzem "Słowa Powszechnego" i innych tytułów prasowych PAX. W 1999 r. rozpoczął pracę w sosnowieckim "Kurierze Miejskim". Tomasz Kostro jest pomysłodawcą dodatku do "Kuriera Miejskiego" (SOSNart). Tomasz Kostro jest autorem książki "Na początku był cynk". Są to gawędy o ludziach tworzących przemysł i cywilizację XIX-wiecznego Sosnowca.Sosnowiecki Magazyn Kulturalny "SOSNart" dzięki Tomaszowi Kostro promuje młodych artystów.